НАВЕРХ
ОБРАТНО

Батени Э.С.

БАТЕНИ /БАТЕНИН/ ЭРАЗМ СЕМЕНОВИЧ (1883-1937)

[1926,1928]

АВТОРСКИЕ КНИГИ

Бриллиант Кон-и-Гута: Роман. - М.-Л.: Земля и фабрика [Напеч. в М.], 1926. - 287 с.

Бриллиант Кон-и-Гута: Роман /Обл. М.Длугача. - 2-е изд. - М.-Л.: Земля и фабрика [Напеч. в М.], 1928. - 271 с.,ил. - 1р.75к. 5.000 экз.

ПЕРСОНАЛИЙ

Бриллиант Кон-и-Гута: Роман. - М.-Л.: Земля и фабрика [Напеч. в М.], 1926. - 287 с.

Бриллиант Кон-и-Гута: Роман /Обл. М.Длугача. - 2-е изд. - М.-Л.: Земля и фабрика [Напеч. в М.], 1928. - 271 с.,ил.